– DNA-viivakoodit kaikille eliölajeille –    
           
 

> ohjausryhmä
> osallistuminen FinBOLiin


Tutustu myös:
>> Barcode of Life (iBOL)
>> BOLD-tietokanta

 
logo_simple

 

| FinBOL |

         
© Ari Kakko
 
© Ari Kakko
   


FinBOL-seminaari Helsingissä 19.4.2015

Seminaari järjestetään Helsingin Vuosaaressa Kulttuurikeskus Sofian tiloissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
>> Lue lisää seminaarista.


Mikä on FinBOL?

FinBOL tuottaa eliöille viivakoodit
FinBOL – Finnish barcode of life – on yhteissuomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle. Suomi on osa suunniteltua Euroopan unionin muodostamaa toiminnallista keskusyksikköä (ns. central node), mutta käytännössä Suomi toimii tällä hetkellä itsenäisesti kansallisena yksikkönä (ns. national node). Lisää tietoa FinBOLin osuudesta iBOL-hankkeen osana löydät iBOL-sivuilta.

FinBOL koordinoi Suomen lajiston viivakoodausta
FinBOL koordinoi Suomesta käsin tehtävää DNA-viivakoodausta, erityisesti Suomessa esiintyvän lajiston DNA-viivakoodikirjaston luomista. Kattava DNA-viivakoodikirjasto mahdollistaa lajien tunnistamisen automatisoidusti ja yksiselitteisesti standardin, suhteellisen lyhyen genomin osan sekvenssitiedon avulla. DNA-viivakoodit mahdollistavat tunnistamisen riippumatta kehitysvaiheesta tai sukupuolesta ja jopa pienestä yksilön kappaleesta. FinBOL luo ainutlaatuisen kansallisen resurssin kotimaiselle biologiselle tutkimukselle. DNA-viivakoodeja voidaan myös soveltaa lukuisilla aloilla, esim. vieraslajien seurannassa, tuholaislajien torjunnassa, ruuanvalvonnassa ja uhanalaisten lajien kaupassa ja maahantuonnissa. Hankkeen toteutuessa ja teknologian kehittyessä minkä tahansa kotimaisen lajin tunnistus tulee ennen pitkää mahdolliseksi kenelle vain. FinBOLin tuottama informaatio tallennetaan BOLD-tietokantaan. Tuotettu tieto on välittömästi käytettävissä lajien tunnistamisessa ja muukin oheistieto tulee avoimeksi nopealla aikataululla.


 

 
         
 

© 2012, FinBOL – Finnish Barcode of Life