top of page
finbol_strand.png

FINNISH BARCODE OF LIFE

Mikä on FinBOL?

FinBOL – Finnish Barcode of Life – on yhteissuomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle. 

About

DNA-viivakoodauksen perusajatus on yksinkertainen: vakioidusta geenialueesta saadaan lajikohtaiset yksilölliset tunnisteet, jotka toimivat samaan tapaan kuin kaupalliset viivakoodit. DNA-viivakoodit auttavat esimerkiksi tunnistamaan vaikeasti määritettäviä lajeja. DNA-viivakoodaus -hankkeet edistävät ymmärrystä maailman luonnon monimuotoisuudesta.

barcoed_sequence_cropped.png

MITä ON dna-viivakoodaus?

”Tämä on tiedettä, joka ei voi odottaa. Meidän täytyy tehdä tämä nyt.”

~ Paul D.N  Hebert  DNA-viivakoodauksesta ~

bottom of page