top of page
FinBOL_logo_transparent.png

Mikä on FinBOL?

FinBOL – Finnish Barcode of Life – on yhteissuomalainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle. FinBOL osallistui iBOL-hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen BARCODE 500K ja on aktiivinen toimija sen toisessa vaiheessa BIOSCAN. BIOSCAN-hankkeessa on mukana 32 varsinaista jäsenvaltiota ja 8 avustavaa tukivaltiota.  Lisää tietoa iBOL-hankkeesta ja BIOSCAnista löytyy täältä. FinBOL-hanketta ovat rahoittaneet Koneen säätiö (2011-2014), Suomen Kulttuurirahasto (2012-2015), Ympäristöministeriö (2012), Oulun yliopisto (2010-2012) sekä Suomen Akatemia osana kansallista FinBIF-infrastruktuurihanketta (2014-2017, 2018-2022).

DNA-viivakoodit

kaikille

eliölajeille

_DSC8638b.jpg
© Vlad Dinca

FinBOL koordinoi Suomen lajiston viivakoodausta

FinBOL koordinoi Suomesta käsin tehtävää DNA-viivakoodausta, erityisesti Suomessa esiintyvän lajiston DNA-viivakoodikirjaston luomista. Kattava DNA-viivakoodikirjasto mahdollistaa lajien tunnistamisen automatisoidusti ja yksiselitteisesti standardin, suhteellisen lyhyen genomin osan sekvenssitiedon avulla. DNA-viivakoodit mahdollistavat tunnistamisen riippumatta kehitysvaiheesta tai sukupuolesta ja jopa pienestä yksilön kappaleesta. FinBOL luo ainutlaatuisen kansallisen resurssin kotimaiselle biologiselle tutkimukselle. DNA-viivakoodeja voidaan myös soveltaa lukuisilla aloilla, esim. vieraslajien seurannassa, tuholaislajien torjunnassa, ruuanvalvonnassa ja uhanalaisten lajien kaupassa ja maahantuonnissa. Hankkeen toteutuessa ja teknologian kehittyessä minkä tahansa kotimaisen lajin tunnistus tulee ennen pitkää mahdolliseksi kenelle vain. FinBOLin tuottama informaatio tallennetaan BOLD-tietokantaan. Tuotettu tieto on välittömästi käytettävissä lajien tunnistamisessa ja muukin oheistieto tulee avoimeksi nopealla aikataululla.

bottom of page